Goed personeel is onmisbaar. Soms komt het voor dat er een mismatch is tussen werk­nemer en werkplek, wat kan leiden tot een onprettige werkervaring en uiteindelijk tot (langdurig) verzuim of een arbeidsgeschil. Dit is nadelig voor de continuïteit van de organisatie, de werkdruk van collega's, en het kan hoge kosten met zich meebrengen. Overname van arbeidsovereenkomsten kan dan een oplossing zijn

Nu van Werk naar Werk werkt vanuit de gedachte dat elke werknemer waardigheid en perspectief in het werk moet ervaren. Met preventie als basis, dus er spoedig bij zijn wanneer deze elementen in het geding dreigen te komen. Dat resulteert in tevreden werknemers en minder verzuim.

Overname arbeidscontracten
Wij nemen niet alleen arbeidscontracten over van arbeidsongeschikte werknemers, maar ook van gezonde werknemers die niet (meer) op hun plek zitten. Dit houdt in, directe vrijwaring van uw werkgeversverplichtingen en een ontslag volgens de richtlijnen van het UWV. Wellicht is een regeling met uw verzekeraar mogelijk. Zo bespaart u kosten, zorgen en tijd en bevordert u een gezonde werkomgeving.

Uw werknemer behoudt de zekerheid van een inkomen, krijgt weer perspectief en de mogelijkheid om door te stromen naar passend werk. Dit doen we door middel van intensieve begeleiding en om- en bijscholing.

 

Samenwerking met arbodienst en specialisten
Wij werken nauw samen met de arbodienst Arbo52.nl en andere specialisten, gehuisvest in het Gezondheidscentrum Badhoevedorp. Daarnaast heeft Nu van Werk naar Werk een groot netwerk en professionele coaches. Zo kunnen wij de werknemer alle nodige handvatten bieden op weg naar nieuw werk.

Uw voordeel
Een werkgever met arbeidsongeschikte, of gedemotiveerde werknemers, merkt hoeveel negatieve impact dit op het bedrijf heeft, zowel op de continuïteit van de organisatie, als op de overige werknemers (afname werksfeer en toename werkdruk).
Wij nemen het arbeidscontract van zo'n werknemer van u over. Wat houdt dat in voor u?

  • Directe vrijwaring van uw werkgevers­verplichtingen
  • Ontslag volgens de richtlijnen van het UWV
  • Duidelijkheid over de kosten van het traject
  • Tevreden personeel, omdat zij niet meer de werkdruk ervaren van het extra werk van de zieke werknemer
  • Beperkt verzuim; tevreden personeel verzuimt minder.

Ieder geval is anders. Daarom kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, om te kijken of wij een oplossing kunnen bieden.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvangt nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.