Wat is Nu van Werk naar Werk?

Nu van Werk naar Werk is een methode die medewerkers in de gelegenheid stelt in het arbeidsproces te blijven met behoud van zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Powered by BetterDocs