Wat is het doel van Nu van Werk naar Werk?

Het doel van Nu van Werk naar Werk is medewerkers in de gelegenheid te stellen, onder begeleiding van een team van (o.a. medisch) specialisten, hun onbekende en onbenutte talenten te ontdekken en zich zo verdienstelijk te maken.

Powered by BetterDocs