Is Nu van Werk naar Werk altijd met wederzijds goedvinden?

Er vindt een wijziging van de arbeidsovereenkomst plaats. Deze dient altijd met wederzijds goedvinden plaats te vinden.

Powered by BetterDocs