Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werkzoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid door specialisten van een re-integratiebureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratieproces. Nu van Werk naar Werk verzorgt voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratiediensten die wij graag nader belichten.

Eerste spoor re-integratie
Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. Nu van Werk naar Werk helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met ondersteuning, coaching  en arbeidskundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie
Bij re-integratie tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. In dit proces helpt Nu van Werk naar Werk de werknemer te re-integreren bij een andere organisatie door professionele sollicitatietraining, talentenanalyse en het zoeken naar een passende baan.

Derde spoor re-integratie
Wanneer een zieke werknemer in re-integratie derde spoor belandt, betekent dat het de werknemer niet lukt om de re-integreren in een gelijksoortige functie noch bij het eigen, noch bij een ander bedrijf. In deze fase brengt Nu van Werk naar Werk de situatie van de werknemer opnieuw in kaart en stelt in samenspraak met werkgever en werknemer een arbeids­contract­overname voor.  Dit derde spoor traject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden
Nu van Werk naar Werk kan ook worden ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatiebegeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Verzuimmanagement
Nu van Werk naar Werk werkt graag samen met werkgevers om beleid te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van ziekteverzuim. Het doel is niet alleen om het verzuim terug te brengen, maar ook om lange re-integratie­processen voor te zijn. Wij beschikken over ervaren casemanagers om het re-integratie­proces te coördineren.

Advies wet- en regelgeving
Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever, als voor de werknemer grote financiële gevolgen hebben. Nu van Werk naar Werk adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvangt nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.

 


De jobcoach en de loopbaancoach.
Wie doet wát?

Werknemers wiens contract is overgenomen door Nu van Werk naar Werk, gaan vanaf dag één actief met hun toekomst aan de slag. De een samen met een jobcoach, de ander onder begeleiding van een loopbaancoach. Maar wat is nou precies het verschil. Verder lezen . . .

Job- en loopbaancoach

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking

Onlangs is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De WAB maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen en biedt werknemers meer perspectief op zekerheid. De kloof tussen vast en flexwerk wordt hiermee kleiner. De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Verder lezen . . .

Wet Arbeidsmarkt in Balans


Bent of wordt u Eigen Risico Drager Ziektewet (ERD-ZW)?
Zorg voor een goede arbodienst!

Als werkgever kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ERD-ZW). U neemt dan de uitkeringen van zieke (ex-)werknemers voor uw eigen rekening in plaats van dit risico publiek te verzekeren bij het UWV. U betaalt minder ziekte­kosten­premie, maar bij ziekte moet u wel de Ziektewetuitkering van uw (ex-)werknemer uit eigen portemonnee betalen. Waarom zou u er dan toch voor kiezen eigenrisico­drager te worden? Verder lezen . . .


Loonkostenvoordeel.
Heeft u er recht op?

Als u werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die veel moeite hebben aan het werk te komen, heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten: het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een belastingmaatregel die per 1 januari 2018 is ingevoerd. Het doel van de maatregel is werkgevers financieel te stimuleren mensen met een kwetsbare positie op de arbeids­markt in dienst te nemen. Verder lezen . . .


OR Live en HR live op 9 en 10 oktober in Den Haag

Nu van Werk naar Werk zal op 9 oktober aanwezig zijn op OR Live en op 10 oktober op HR Live. Beide beurzen vinden plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Meer informatie: www.orlive.nl en www.hrlive.nl.